Housing First i Danmark

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og Rambøll Management Consulting (Rambøll)2017

Rapporten evaluerer arbejdet med at udbrede og forankre Housing First-indsatsen og de tre evidensbaserede bostøttemetoder CTI, ICM og ACT.

Hovedprincippet i Housing First er, at udsatte borgere, der er endt i hjemløshed, får et permanent sted at bo allerede i starten af et indsatsforløb, samtidig med at borgeren får en intensiv social støtte i hverdagen. De evidensbaserede bostøttemetoder, der er anvendes sammen med Housing First-tilgangen, er Critical Time Intervention (CTI), Intensive Case Management (ICM) og Assertive Community Treatment (ACT).

Rapporten beskriver erfaringer omkring de ledelsesmæssige og organisatoriske rammer, målgruppen for indsatserne og om de konkrete indsatser i kommunerne.

Evalueringen viser, at både borgere og kommuner har gode erfaringer med Housing First, men at især manglen på billige og passende boliger er en alvorlig barriere for udbredelsen af indsatsen.

Evalueringen er udført af SFI og Rambøll for Børne- og Socialministeriet som en del af satspuljeaftalen for 2014. 


 
Hent publikationen