Egen kraft: Empowerment og handicap

Socialstyrelsen2017

Pjecen fortæller om 10 initiativer, der kan støtte unge og voksne i at opnå øget tro på egne ressourcer og øget handlekraft. Indsatserne er målrettet mennesker med funktionsnedsættelser, fx angst, udviklingshæmning eller synshandicap.

Pjecen er tænkt som en inspiration til kommuner og organisationer, der gerne vil iværksætte nye indsatser med fokus på empowerment. Der er blandt andet eksempler på initiativer, der gennemføres i partnerskaber mellem kommuner og handicaporganisationer, peerstøtte-initiativer og erhvervsrettede initiativer. Både danske og udenlandske initiativer er repræsenteret.

Initiativerne er rettet mod forskellige handicapgrupper. Nogle henvender sig fx mod en specifik målgruppe som udviklingshæmning, synshandicap, erhvervet hjerneskade eller angst, og andre er rettet mod en bred gruppe af personer med handicap. Nogle af initiativerne er specifikt målrettet unge.

Pjecen indeholder desuden to afsnit om lovende praksis og resultatdokumentation, der kan bruges som inspiration til at arbejde videre med refleksion, modning og dokumentation af sociale indsatser – herunder indsatserne, som er præsenteret i pjecen.


 
Hent publikationen