Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelser

SFI og Socialstyrelsen2017

Midtvejsevaluering om dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen i forhold til mennesker med psykiske lidelser. Fem kommuner har arbejdet med CTI-indsatser i forhold til målgruppen.

Målet med projektet er at afprøve den socialfaglige metode Critical Time Intervention (CTI) i forhold til mennesker med psykiske lidelser. Metodens formål er at understøtte borgeren ved overgangen til egen bolig – umiddelbart efter borgeren har været indlagt på en psykiatrisk afdeling eller når borgeren flytter fra botilbud til egen bolig. CTI er en recovery-orienteret metode, der har til formål at øge borgerens muligheder for at fastholde egen bolig, og aktivere de ressourcer og netværk borgeren har. Metoden tager udgangspunkt i borgerens behov og metoden forventes derfor at have potentiale til at håndtere en række af de udfordringer, som målgruppen oplever.

Fem kommuner har afprøvet CTI metoden. Indsatserne består af et forløb på i alt 9 måneder. Målgruppen er borgere med psykiske lidelser, som er over 18 år.

Midtvejsevalueringen er udarbejdet af SFI – Det nationale Forskningscenter for Velfærd.

Den endelige evaluering forventes at foreligge primo 2018.

Midtvejsevalueringen henvender sig til fagpersonale og beslutningstagere, som ønsker at arbejde med CTI-indsatser i deres praksis.


 
Hent publikationen