Det Faglige Råds årsrapport 2016

Socialstyrelsen2017

Årsrapporten indeholder overblik over Det Faglige Råds aktiviteter med at rådgive Socialstyrelsen om den nationale koordinationsstruktur.

Det Faglige Råd har til formål at rådgive Socialstyrelsen i opgaven med at varetage den nationale koordinationsstruktur. Rådgivningen skal understøtte formålet med den politiske aftale og den nationale koordinationsstruktur.


 
Hent publikationen