Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse – behandling af afrapporteringer på central udmelding

Socialstyrelsen2017

Rapporten præsenterer Socialstyrelsens behandling af de kommunale afrapporteringer på den centrale udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Af rapporten fremgår Socialstyrelsens vurdering af, om der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og den fornødne koordination på tværs af kommunerne på området.

Rapporten indeholder Socialstyrelsens behandling af kommunalbestyrelsernes afrapporteringer på den landsdækkende centrale udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, som Socialstyrelsen udsendte til kommunerne i november 2014.

Kommunalbestyrelserne i hver region har, i samarbejde med de respektive regionsråd, behandlet den centrale udmelding og på baggrund heraf afrapporteret deres tilrettelæggelse af indsatsen til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Kommunerne har ikke afrapporteret enkeltvis, men behandlet den centrale udmelding i de eksisterende, kommunale rammeaftalesamarbejder. Socialstyrelsen har modtaget én samlet afrapportering fra kommunerne i hver region i marts 2016.

I rapporten gennemgår og vurderer Socialstyrelsen de kommunale afrapporteringer på den centrale udmelding – både for den enkelte region og på tværs af regionerne. Rapporten er baseret på kommunernes vurdering i 2015 af de højt specialiserede tilbud, som de i 2013 og 2014 har anvendt på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde til målgruppen.

Socialstyrelsens opgave har, på baggrund af de kommunale afrapporteringer, været at vurdere, om der er det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, og at der er den fornødne koordination og planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner. Socialstyrelsen har ikke skullet vurdere kommunernes visitation. Socialstyrelsen har som led i behandlingen af kommunernes afrapporteringer været i løbende dialog med kommunerne gennem de eksisterende kommunale rammeaftalesamarbejder i hver region.

Socialstyrelsen har udarbejdet rapporten i samarbejde med Undervisningsministeriet for så vidt angår de dele af den centrale udmelding, der omhandler specialundervisningsområdet.


 
Hent publikationen