Erfaringsopsamling af projekt Børn, der krænker andre børn

KORA2017

Publikationen beskriver erfaringerne fra projektet "Børn, der krænker andre børn". Projektet har haft til formål at styrke indsatsen til børn og unge, der udviser seksuelt bekymrende adfærd og/eller har krænket andre børn.

KORA har lavet en erfaringsopsamling for Socialstyrelsen om projektet "Børn, der krænker andre børn”, som har kørt fra oktober 2013 og er afsluttet ultimo 2016. Projektet er en del af Overgrebspakken.

Projektet har primært bestået i finansiering af udredning og behandling i tre behandlingssteder målrettet børn og unge, der har seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd overfor andre børn. 

De tre behandlingssteder er JUNO ved Aarhus Kommune, SEBA ved Aalborg Kommune og JanusCentret i København.

Erfaringsopsamlingen har fokus på følgende:

  • Målgruppen af børn og deres karakteristika
  • Behandlingsstedernes udredning og behandling samt behandlingens virkning
  • Match mellem behandlingstype og barn 
  • Samarbejdet mellem kommunerne og behandlingsstederne
  • Kommunernes håndtering af sagerne
  • Kommunernes behov for indsatser til målgruppen
  • Behandlingsstedernes status i forhold til forankring og selvfinansiering.

Udgivelsen er baseret på de tre behandlingssteders erfaringer, registerdata på børn i udredning og behandling samt erfaringer fra landets kommuner.


 
Hent publikationen