Årsstatistik 2016 - Kvinder og børn på krisecenter

Socialstyrelsen2017

Hvert år indsamler Socialstyrelsen oplysninger om kvinder og børn, der har haft ophold på et krisecenter for voldsudsatte.

Årsstatistikken rummer udvalgte nøgletal og temaanalyser.

Årsstatistikken giver blandt andet viden om opholdslængden for kvinder og børn på krisecenter, hvilke typer af vold kvinderne har været udsat for, og hvor lang tid kvinderne har været udsat for vold.

Temaanalyserne sætter fokus på udvalgte områder, i år om kvindernes og børnenes bopælskommuner efter ophold på krisecenter, kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter, partnervold og voldsudøver, kvinders psykiske helbred og underretninger om børn på krisecenter.

Årsstatistikken er lavet på baggrund af oplysninger indhentet fra 42 danske kvindekrisecentre og giver aktuel viden om vold i nære relationer. 


 
Hent publikationen

 

Nedenstående bilagsrapporter til 'Årsstatistik 2016 - Kvinder og børn på krisecenter' kan rekvireres ved at skrive en mail med "Årsstatistik 2016" i emnefeltet til cuv-udgivelser@socialstyrelsen.dk

  • Metode - Bilagsrapport til 'Årsstatistik 2016 - Kvinder og børn på krisecenter'.
  • Opslagsværk - Bilagsrapport til 'Årsstatistik 2016 - Kvinder og børn på krisecenter'.