Socialstyrelsens rapport om socialtilsynenes virksomhed. Årsrapport 2016

Socialstyrelsen2017

Rapport om socialtilsynet for 2016. Rapporten er baseret dels på de fem socialtilsyns årsrapporter og dels på data, styrelsen har indhentet.

Socialstyrelsen udgiver en gang årligt en rapport om socialtilsynenes virksomhed. Dette er Socialstyrelsens årsrapport om socialtilsynet for 2016. Rapporten baserer sig dels på de fem socialtilsyns årsrapporter og dels på data fra socialtilsynene, som Socialstyrelsen har indhentet ved hjælp af stikprøver, redegørelser og statistiske analyser.

Kapitel 1 i årsrapporten indeholder en kort beskrivelse af socialtilsynet. Kapitel 2 belyser omfanget og indholdet af klagesagerne på socialtilsynsområdet, mens kapitel 3 indeholder en beskrivelse af socialtilsynenes virksomhed i 2016.


 
Hent publikationen