Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016

SFI2016

Denne rapport belyser omfanget af fysisk og psykisk vold samt seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark.

Denne rapport er del af Overgrebspakken, der blev vedtaget i Folketinget i 2012. Målet er at give ny og systematisk viden om vold og overgreb, der kan give det bedst mulige grundlag for at forebygge og lave tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb.

I rapporten fremlægger SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd resultaterne af en national undersøgelse af omfanget af fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb, begået mod børn og unge i Danmark, samt hvad der er af væsentlige risikofaktorer for, at børn og unge kan risikere at blive udsat for vold og seksuelle overgreb.

Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Socialstyrelsen.


 
Hent publikationen