I bruger alt for mange ord!

Socialstyrelsen2016
Forside om rapport om inklusion af unge grønlængere i Aalborg

VISO-rapport om et rådgivningsforløb. Det danske hjælpesystem forekommer ofte uforståeligt for de unge grønlændere. I samarbejdet mellem VISO og kommunen fremsættes 7 pejlemærker til den videre inklusionsindsats.

VISO-rapporten 'I bruger alt for mange ord!' viser, hvordan 40 unge grønlændere gennem interviews bidrager til nye indsigter i det sociale arbejde.

En af rapportens hovedkonklusioner er, at de unges møde med det danske hjælpesystem ofte forekommer uforståeligt, uigennemsigtigt og alt for ordrigt.

I rapporten kan man endvidere læse, hvordan VISO og Grønlænderenheden tilsammen kommer frem til 7 pejlemærker, der kan bidrage til at understøtte enhedens videre inklusionsindsats.

Forløbet i selve rådgivningen til Grønlænderenheden til Aalborg beskrives samtidigt i store træk.

VISO-rapporten danner baggrund for artiklen 'Unge grønlændere bidrager til nye indsigter i det sociale arbejde'.


 
Hent publikationen