Videnskortlægning: Vederlag til plejefamilier

Deloitte2016

Kortlægningen giver et overblik over eksisterende lokale modeller og praksis i forhold til vederlag og kontrakter til plejefamilier.

Tidligere undersøgelser har vist, at vederlag og øvrige forhold omkring kontrakten er af stor betydning for samarbejdet mellem kommuner og plejefamilier. Kommunernes praksis har vist sig forskellig og flere kommuner har i en årrække arbejdet med at udvikle lokale modeller for vederlag.  

Denne kortlægning giver et overblik over den kommunale praksis i forhold til vederlag og kontrakter og de udfordringer, kommuner og plejefamilier oplever i den forbindelse. Kortlægningen er udarbejdet af Deloitte for Socialstyrelsen og henvender sig til både ledelse, udviklingskonsulenter, plejefamiliekonsulenter og sagsbehandlere.

Kortlægningen baserer sig på 10 kommunebesøg og interview med 30 plejefamilier. Flere af kommunerne anvender lokale modeller, mens en stor del anvender KLs retningslinjer for vederlag. Kortlægningen peger på, at kommunerne – på tværs af den anvendte praksis – har en række enslydende udfordringer, men også at kommunerne har gjort sig forskellige positiver erfaringer i forhold til at håndtere vederlagsudfordringer i alle stadier af en plejefamilieanbringelse.

Kortlægningen er første leverance i ’Udbredelse af god praksis for vederlag på plejefamilieområdet’. Kortlægningen fungerer som afsættet for udarbejdelse af en praksisnær og anvendelsesorienteret implementeringsvejledning for god praksis for vederlag. Implementeringsvejledningen udarbejdes og kvalitetssikres af 6-8 kommuner i februar og marts 2016 og offentliggøres i juni 2016.    


 
Hent publikationen