Uddannelsesavis, udsatte børn og unge

Professionshøjskolen Metropol2016

Uddannelsesavisen om efter- og videreuddannelse på børne- og ungeområdet.

I Uddannelsesavisen kan du læse om de efter- og videreuddannelsestilbud, Socialstyrelsen tilbyder på børne- og ungeområdet.  Uddannelserne skal styrke sagsbehandlingen og kvaliteten på området.

Socialstyrelsen tilbyder en vifte af uddannelsestilbud, som har til formål at styrke sagsbehandlingen og kvaliteten i indsatsen overfor børn og unge med behov for særlig støtte. Uddannelsestilbuddene er udviklet i et samarbejde med en række uddannelsesin­stitutioner og konsulenthuse og indeholder fra kurser af en enkelt dags varighed til en masteruddannelse.

Målet med uddannelserne er, at der hele tiden er mulighed for at være opdateret på nyeste viden, at der kan arbejdes med og trænes konkrete metoder og redskaber samt at give mulighed for, at arbejdspladserne kan arbejde strategisk med efter- og videre­uddannelse.

Denne avis giver et indblik i de forskellige uddannelses­muligheder og erfaringer fra medarbejdere og ledere, der har gennemført en af de forskellige uddannelser.

Uddannelsesavisen er udarbejdet af Professionshøjskolen Metropol for Socialstyrelsen.


 
Hent publikationen