TFCO Et vendepunkt for familien - Til sagsbehandlere og plejefamilier

Socialstyrelsen2016

TFCO er et behandlingsprogram for børn og unge i alderen 12-18 år, som har svære adfærds- og følelsesmæssige problemer.

TFCO står for Treatment Foster Care Oregon og kan oversættes til helhedsorienteret familiebehandling, hvor den unge opholder sig i en træningsfamilie. Behandlingen omfatter både den unge og den biologiske familie.


 
Hent publikationen