TFCO Et vendepunkt for familien - Til forældre, børn og unge

Socialstyrelsen2016

TFCO er et behandlingsprogram rettet mod børn og unge, som oplever store adfærds- og følelsesmæssige problemer.

Har dit barn et eller flere af følgende kendetegn, kan det have gavn af behandlingen:

  • Aggressiv adfærd
  • Indadvendt eller selvskadende adfærd
  • Svært ved at få venner
  • Får "dårlige" venner
  • Svært ved at følge almindelig skolegang
  • Involveret i kriminalitet
  • Eksperimenterer med alkohol og/eller stoffer
  • Står over for anbringelse uden for hjemmet
  • Andre adfærdsmæssige problemer,  f.eks. lyver, stjæler og er i konflikter med omgivelserne. 

 
Hent publikationen