Socialstyrelsens årsrapport for 2015 om socialtilsynet

Socialstyrelsen2016

Socialstyrelsens rapport om socialtilsynenes virksomhed

Socialstyrelsen udgiver en gang årligt en rapport om socialtilsynenes virksomhed. Dette er Socialstyrelsens årsrapport om socialtilsynet for 2015. Rapporten baserer sig dels på de fem socialtilsyns årsrapporter og dels på data fra socialtilsynene, som Socialstyrelsen har indhentet ved hjælp af stikprøver, redegørelser og statistiske analyser.

Kapitel 1 i årsrapporten indeholder en kort beskrivelse af baggrunden for tilsynsreformen. Kapitel 2 gør status på tilsynsreformen ved udgangen af 2015. Kapitel 3 beskriver Ankestyrelsens rolle og virksomhed i de første to år efter reformens ikrafttræden, mens kapitel 4 indeholder en beskrivelse af socialtilsynenes virksomhed i 2015.


 
Hent publikationen