SocialAnalyse: Anbragte børn og unge

Socialstyrelsen2016

Analysen tager udgangspunkt i den såkaldte indsatstrappe og undersøger udviklingen fra 2010 til 2015 og de kommunale udgifter til anbringelser.

Socialstyrelsen har gennemført en analyse af anbringelser af børn og unge. Analysen er en undersøgelse af udviklingen fra 2010 til 2015 og er baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik.

I analysen tages der afsæt i indsatstrappen. Indsatstrappen illustrerer de forskellige indsatstrin målrettet socialt udsatte børn og unge, som kommunerne kan sætte i værk efter serviceloven

Resultaterne viser, at der fra 2010 til 2015 er sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle 0-22-årige. 

I 2015 er der 13.506 anbragte børn og unge svarende til 0,86 pct. af alle 0-22-årige i Danmark.

De fleste anbringelser er i plejefamilier i hele perioden, og denne andel er steget fra 2010 til 2015. Modsat er andelen af børn og unge anbragt på institutionstilbud faldet fra 2010 til 2015.

Kommunernes samlede udgifter til anbringelser er ligeledes faldet i perioden og udgør ca. 9,1 mia. kr. i 2015. For både andelen af anbragte børn og unge og udgifter findes markante forskelle mellem kommunerne.


 
Hent publikationen