Resultatdokumentation og evaluering – håndbog for sociale tilbud

Rambøll, Medforfatter: KORA (Marie Østergaard Møller og Vibeke Normann Andersen)2016

Håndbogen "Resultatdokumentation og evaluering" er en praksisnær vejledning med analytiske værktøjer. Håndbogen henvender sig til sociale tilbud og kan bruges til at understøtte dokumentationsarbejdet og kvalitetsudviklingen.

Håndbogen er tænkt som en hjælp til arbejdet med at dokumentere og evaluere de resultater, som tilbuddene opnår for borgerne. Håndbogen tager derfor udgangspunkt i, hvordan tilbuddene kan anvende dokumentationen til faglig refleksion og læring, og den inddrager konkrete erfaringer fra en række tilbud til udsatte borgere og borgere med handicap.

Læring lokalt og på tværs af tilbud og kommuner

Håndbogen beskriver, hvordan data om målgrupper, indsatser og resultater kan indsamles og indgå i vidensgrundlaget for den enkelte indsats. Bogen præsenterer en model med syv faser og er bygget op som en praksisnær guide, der trin for trin viser, hvordan man kan arbejde med indsamling og anvendelse af dokumentation.

Ledere og medarbejdere ved tilbud rundt om i landet har bidraget med deres perspektiver og erfaringer. Deres eksempler viser, hvordan dokumentations- og evalueringsarbejdet kan blive en del af den socialfaglige indsats, anvendes til læring og være til gavn for borgerne.

Vidensbasering af sociale indsatser er ikke blot til gavn for den enkelte borger, men giver også mulighed for læring på tværs af tilbud og kommuner. Håndbogen beskriver, hvordan resultatdokumentation kan bidrage til opbygningen af den fælles vidensbase på socialområdet.

KORA har bidraget med et kapitel, som fortæller, hvad man som kommunal myndighed og forvaltning kan gøre for at sætte de mest hensigtsmæssige rammer for dokumentationsarbejdet, for at det kan føre til udvikling af social politik og praksis.


 
Hent publikationen