Omkostningsvurdering af Treatment Foster Care Oregon (TFCO)

Socialstyrelsen2016

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af Treatment Foster Care Oregon (TFCO). Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Treatment Foster Care Oregon (TFCO) ved brug af Socialstyrelsens omkostningsmodel. Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at TFCO vil komme til at koste at opstarte og drifte. Omkostningsvurderingen kan desuden bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Om TFCO

TFCO er et behandlingsprogram målrettet unge i alderen 12 til 17 år, som har svære adfærdsvanskelige problemer og f.eks. har været involveret i kriminalitet. De unge står typisk over for en anbringelse på institution, i en plejefamilie eller lignende. TFCO indebærer midlertidig anbringelse i en særlig uddannet træningsfamilie, hvor behandlingen sker i samarbejde med træningsfamilien, et TFCO team, den unge og dennes biologiske familie.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på oplysninger fra Vidensportalen, TFCOs hjemmeside samt Socialstyrelsen. Herning Kommune, som arbejder med TFCO, har bidraget med yderligere oplysninger.

Omkostningsvurderingen er beregnet ud fra et scenarie, hvor en kommune igangsætter TFCO ved at danne ét TFCO-team. Teamet består af en behandlingskoordinator, en ungeterapeut og en familieterapeut på
fuldtid. Derudover er der knyttet en færdighedstræner, en PDR-interviewer og en familierekrutterer til teamet, men disse medarbejdere bruger kun delvist deres tid på TFCO. Det antages at et behandlingsforløb tager 1 år, og at et team kan arbejde med 4 unge og deres familier det første år, og derefter 8 unge ad gangen. Det antages at indsatsen driftes i 5 år.

Omkostningsvurderingen af TFCO viser, at omkostningerne pr. gennemførte forløb er ca. 950.000 kr. Stort set alle udgifterne vedrør løn. Følsomhedsanalyser viser, at omkostningerne kan reduceres til ca. 860.000 kr., hvis antal forløb pr. team øges til 10.


 
Hent publikationen