Omkostningsvurdering af Inddragende netværksmøder

Socialstyrelsen2016

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af Inddragende netværksmøder. Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af Inddragende netværksmøder ved brug af Socialstyrelsens omkostningsmodel. Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at Inddragende netværksmøder vil komme til at koste at opstarte og drifte. 

Om Inddragende netværksmøder

Inddragende netværksmøder er møder, hvor man samler professionelle, forældre, barnet eller den unge og evt. andre fra barnets/den unges netværk. Gennem en struktureret dialog afdækkes udfordringer, og gennem udarbejdelse af og opfølgning på en handleplan, sættes der fokus på løsninger.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på oplysninger fra Seminarer.dk og erfaringer fra anvendelse af Inddragende netværksmøder i Greve Kommune.

Omkostningsvurderingen er beregnet ud fra ressourceforbruget ved ét møde med følgende opfølgning. Derudover beskriver analysen omstændighederne ved uddannelse af medarbejdere, der kan varetage Inddragende netværksmøder.

Omkostningsvurderingen viser, at omkostningerne pr. afholdt netværksmøde er ca. 4.100 kr.


 
Hent publikationen