Omkostningsvurdering af Familierådslagning

Socialstyrelsen2016

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af Familierådslagning. Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af Familierådslagning ved brug af Socialstyrelsens omkostningsmodel. Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at Familierådslagning vil komme til at koste at opstarte og drifte. Omkostningsvurderingen kan desuden bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Om Familierådslagning

Familierådslagning er en indsats til børn og unge, som involverer dennes familie, netværk og socialforvaltningen. Indsatsen består af et møde, som skal ende med en handleplan. Handleplanen beskriver konkret, hvad der skal gøres for barnet/den unge – og den er lavet i fællesskab af hele netværket og barnet/den unge selv. Det er en central værdi i metoden at bidrage til øget myndiggørelse ved at anerkende, at familien og dens netværk selv kan være med til at definere og beslutte, hvilken støtte, der er behov for.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på oplysninger fra Socialstyrelsen, Vidensportalen samt seminarer.dk, som står for uddannelsen i Familierådslagning.

Omkostningsvurderingen er baseret på et scenarie, der tager udgangspunkt i Esbjerg Kommune, som har en målsætning om 120 rådslagninger pr. år. Dette foregår over 3 møder pr. familie, så der er årligt plads til 40 familier til indsatsen.

Omkostningsvurderingen viser at omkostningerne pr. gennemførte familie er ca. 45.500 kr., hvoraf ca. 67 pct. bruges til drift og lønninger.


 
Hent publikationen