Omkostningsvurdering af Agression Replacement Training (ART)

Socialstyrelsen2016

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af Aggression Replacement Training (ART). Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Agression Replacement Training (ART) ved brug af Socialstyrelsens omkostningsmodel. Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at PALS vil komme til at koste at opstarte og drifte. Omkostningsvurderingen kan desuden bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Om ART

Aggression Replacement Training (ART) er et manualbaseret program, der har til formål at mindske aggressiv adfærd blandt børn og unge. Metoden arbejder med at skabe en højere grad af empati og bedre selvværd blandt børn og unge, der er i risiko for at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på oplysninger fra Vidensportalen og CFK som har evalueret implementeringen på to institutioner. Interne fagpersoner i Socialstyrelsen samt ART-trænere fra Hedebocenteret har bidraget med yderligere oplysninger.

Omkostningsvurderingen er beregnet ud fra et scenarie, hvor en institution igangsætter ART ved at danne et ART-team, bestående af 4 trænere som får ART-træner uddannelsen. Et forløb varer 10 uger og består af en gruppe på 6 børn. Det forventes, at en ART-træner kan varetage 4 forløb om året. Det antages at institutionen drifter ART i 5 år.

Omkostningsvurderingen af ART viser, at omkostningerne pr. gennemførte deltager er ca. 13.500 kr. Følsomhedsanalyser viser desuden, at omkostningen kan variere med et spænd fra ca. 10.000 kr. til ca. 20.000 kr. pr. gennemførte deltager, afhængigt af hhv. lønniveau for ART-trænerne og antallet af deltagere pr. forløb.


 
Hent publikationen