Viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer for børn og unge i udsatte familier

Rambøll Management Consulting2016

Udgivelsen kortlægger risiko- og beskyttelsesfaktorer for børn og unge, der har sociale problemer tæt inde på livet.

Som led i initiativet Tidlig Indsats – Livslang Effekt er der afsat en pulje på 30 mio. kr. Puljen skal fremme samarbejdet mellem kommuner og frivillige organisationer i forhold til forebyggende indsatser over for børn og unge. Otte frivillige organisationer modtager støtte fra puljen og gennemfører i samarbejde med en række kommuner forskellige indsatser målrettet udsatte børn og unge.

Rambøll yder processtøtte til projekterne og har som led i denne opgave kortlagt den eksisterende viden om de risiko- og beskyttelsesfaktorer, der gør sig gældende for børn og unge, der vokser op i udsatte familier, eller som er i risiko herfor. I kortlægningen er der i alt inkluderet 70 internationale studier og 15 nordiske.

Målgruppen er afgrænset til at være børn og unge op til 18 år, der vokser op i familier med forskellige typer af sociale problemer, eksempelvis ved misbrug, psykiske vanskeligheder, flygtninge med traumer, marginaliserede etniske minoriteter, fængslede, voldsramte, selvmordsramte eller fattige. Dertil afgrænses målgruppen ved øvrige forhold og årsager end familiære, herunder personlige (eks. personlighedsforstyrrelse) og andre forhold i omgivelserne for så vidt disse børn og unge lever i familier med sociale problemer.

Undersøgelsesspørgsmålene, der har styret kortlægningen er:

  1. Hvilket viden findes der om risiko- og beskyttelsesfaktorer for trivsel, udvikling og læring blandt børn og unge, som lever i familier med sociale problemer?
  2. Hvilke indsatser med deltagelse af frivillige organisationer og/eller i samarbejdet med kommunale myndigheder og frivillige organisationer har vist sig virkningsfulde i forhold til at øge trivsel, udvikling og læring blandt børn og unge, som lever i familier med sociale problemer?

Rambøll har analytisk udledt og derpå kategoriseret børnene og de unge ud fra seks kerneproblematikker: Børn og unge, der vokser op i familier med misbrug, psykiske vanskeligheder, traumer, marginaliserede familier, kriminalitet og vold. Endvidere har Rambøll udledt de virkende mekanismer, som der kan justeres op og ned på ift. risiko – og beskyttelsesfaktorerne.


 
Hent publikationen