Lige Muligheder – udsatte børn og unge

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd2016

Rapporten udgør den afsluttende evaluering af og erfaringer med fem initiativer under handlingsprogrammet ”Lige Muligheder”, der blev igangsat i 2009.

”Lige Muligheder” havde til formål at styrke udsatte børn og unges personlige ressourcer og muligheder for at skabe sig en god tilværelse. 

De fem initiativer, der evalueres i denne rapport, er:

  • Efterværn til tidligere anbragte unge
  • Ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødre
  • Netværk og samtalegrupper for sårbare børn og unge
  • Sociale viceværter i ungdomsboliger
  • 24-timers kontaktordning.

I alt 39 forsøgsprojekter blev gennemført under de fem initiativer. 


 
Hent publikationen