Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser - midtvejsevaluering

Socialstyrelsen2016

Midtvejsevalueringen beskriver de foreløbige resultater af en række kommuners erfaringer med at afprøve og implementere socialfærdighedstræning (SFT) og Åben Dialog.

I denne midtvejsevalueringen beskrives de foreløbige resultater af en række kommuners erfaringer med at afprøve og implementere to metoder: Socialfærdighedstræning (SFT) og Åben Dialog. Det er Socialstyrelsen der har igangsat 19M projektet ”Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser”. Formålet med projektet er forbedre kommunernes psykosociale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser. Projektet skal bringe metoder i spil, der støtter borgerne i at blive bedre i stand til at klare sig selv og deltage aktivt i samfundet.

SFT er et undervisnings- og træningsforløb. Der er fokus på problem- og konfliktløsning, samtalekompetencer, symptommestring samt hjemmeøvelser og rollespil. SFT afprøves som gruppeforløb i ni kommuner: Jammerbugt, Aalborg, Silkeborg, Norddjurs, Fredericia, Esbjerg, Rudersdal, Halsnæs og Høje Taastrup. Åben Dialog er en netværksorienteret tilgang, hvor en borger med en psykisk lidelse kan invitere sit private og professionelle netværk til dialog. Tankegangen bag Åben Dialog, er at forandringer og løsninger opstår gennem borgerens netværk og ændrede måder at tale sammen
på. Åben Dialog afprøves i fem kommuner: Frederiksberg, Ballerup, Faaborg-Midtfyn, Herning og Aarhus.

Midtvejsevalueringen er baseret på de foreløbige data, som afprøvningen har frembragt. Evalueringen af SFT og Åben Dialog er gennemført af Defactum i Region Midtjylland.


 
Hent publikationen