Kort og klart. Lovende praksis på det specialiserede socialområde

SFI2016

Hæfte, der introducerer en typologi for lovende praksis på det specialiserede socialområde. Der beskrives i alt 11 elementer, der er karakteristiske for sociale indsatser, hvor vi ikke har sikker viden om resultaterne, men som virker lovende. Hæftet er en pixiversion af en forskningsrapport.

Lovende praksis er et begreb for de sociale indsatser, hvor vi ikke har sikker viden om resultaterne, men som alligevel har en særlig god sandsynlighed for at skabe udvikling og velfærd for borgerne. Hæftet er en pixiversion af en forskningsrapport, der beskriver en typologi for, hvad der kendetegner disse lovende praksisser.

Typologien dækker hele det specialiserede socialområde og består af 11 elementer, som vurderes at være karakteristiske for lovende sociale indsatser. Alle elementerne beskrives i hæftet både i oversigtsform og hver for sig.

Hvert af de 11 elementer konkretiseres via en række spørgsmål, der kan bruges som afsæt for vurdering og refleksion over en given social praksis. Spørgsmålene handler fx om, hvorvidt praksis er forankret i teori og aktuelt bedste viden, understøtter en fælles faglig refleksion, inddrager borgerne og løbende tilpasses.

Typologien og spørgsmålene er blevet til på baggrund af en satspuljebevilling for 2015. En følgegruppe med centrale interessenter på det sociale område og en lang række praktikere, fagprofessionelle og forskere har desuden været involveret i projektet.

Hæftet henvender sig bredt til praktikere, beslutningstagere og andre interesserede.

Forskningsrapporten, som hæftet er baseret på, er udgivet samtidig: Indkredsning af lovende praksis på det specialiserede socialområde 

Både rapport og hæfte er udarbejdet af SFI for Socialstyrelsen.


 
Hent publikationen