Kontinuitet i anbringelser - Delrapport 1

SFI2016

Udgivelsen er den første af tre rapporter som evaluerer tre regler i serviceloven, som skal sikre større kontinuitet i børn og unges anbringelser.

De tre lovregler i serviceloven vedrører:

  • Mulighed for at børn og unge-udvalget i særlige tilfælde kan anbringe 0-1-årige i 3 år uden krav om genbehandling af sagen, § 62, stk. 5.
  • Pligt til at fastsætte en hjemgivelsesperiode på op til 6 måneder før en hjemgivelse, § 68, stk. 4.
  • Mulighed for at børn og unge-udvalget kan beslutte at videreføre en anbringelse uden tidsbegrænsning, § 68a.

Evalueringen skal både belyse virkningerne af de tre regler i forhold til de berørte børn og unge, herunder kontinuitet i deres anbringelser samt hvorledes de klarer sig. Der sker endvidere en evaluering af kommunernes implementering af reglerne.


 
Hent publikationen