Inspiration til omlægning af indsatsen for udsatte børn og unge - Viden om tidligere og forebyggende indsatser

Rambøll2016

Udgivelse, der præsenterer viden om tidligere forebyggende indsatser for socialt udsatte børn og unge. Inspirationshæftet omfatter 97 studier, dels af organisatoriske tiltag, dels af konkrete indsatser overfor målgruppen.

Udgivelsen er en mindre udgave af en kortlægning, der omhandler viden om tidligere forebyggende indsatser for socialt udsatte børn og unge i alderen 0-18 år.

Kortlægningen bygger på i alt 97 studier fra internationale forskningsdatabaser og websites for danske og nordiske universiteter og vidensinstitutioner. Studierne er screenet for i relation til vidensgrundlag, målgruppe, indsatstype og effekter.

Udgivelsen følger to spor: I det ene spor afdækkes eksisterende viden om tiltag, der kan understøtte en omlægning i retning af en tidligere forebyggende praksis i kommunerne. Det kan fx dreje sig om ledelse, organisering og tilrettelæggelse af arbejdet.

Studierne i denne gruppe falder i fire grupper: 1) tidlig opsporing, 2) sagsbehandling, 3) tværfagligt samarbejde og 4) inddragelse af forældre, børn og unge.

Udgivelsens andet spor drejer sig om at identificere viden om konkrete virkningsfulde indsatser overfor målgruppen. Disse studier er baseret på et randomiseret kontrolleret design. Indsatserne fordeler sig jævnt over de forskellige aldersgrupper.

I præsentationen af indsatser udledes de virksomme mekanismer i indsatserne. Den virkende mekanisme er ikke identisk med aktiviteten, der udløser en effekt, men er derimod den reaktion, som formodes at bidrage til effekten.

Inspirationshæftet og kortlægningen er udarbejdet af Rambøll for Socialstyrelsen.


 
Hent publikationen