Tilbud der gør en forskel – Idræt til børn og unge med særlige behov

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen2016

Udgivelsen beskriver idrætstilbud til børn og unge med særlige behov. Der er bl.a. anbefalinger til, hvordan kommuner og foreninger kan samarbejde om organiseringen og forslag til egnede idrætsgrene.

Udgivelsen er udarbejdet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Materialet indeholder en række forslag til tiltag og konkrete opgaver, som kommuner og foreninger kan anvende i deres arbejde med skabe og drive idrætstilbud for børn og unge med særlige behov. 

Der er en gruppe af børn og unge, som ikke i samme grad som deres jævnaldrende deltager i idrætsaktiviteter. Det kan fx dreje sig om børn og unge, som har motoriske vanskeligheder, sociale problemer eller udviklings- og adfærdsforstyrrelser som ADHD og autisme. 

Udgivelsen giver inspiration og gode råd til, hvordan man kan skabe og drive idrætstilbud, som kan inkludere børn og unge med særlige behov. Det pointeres bl.a., at kommunen spiller en vigtig rolle i forhold til både udvikling, drift og forankring af tilbud, og at det er afgørende, at der er politisk og ledelsesmæssig opbakning.

Udgivelsen gennemgår systematisk en række punkter om den konkrete organisering og tilrettelæggelse og kommunens og foreningernes forskellige roller. Undervejes rundes emner som fx økonomi, samarbejde, rekruttering og motivation, og der peges på særligt egnede idrætsgrene.

Materialet er primært baseret på erfaringer fra en række projekter og initiativer.


 
Hent publikationen