Gratis økonomi- og gældsrådgivning i Danmark. Kortlægning og mulige modeller for fremtidig forankring.

KORA2016

Udgivelse, der kortlægger landets nuværende, gratis tilbud om rådgivning om gæld og økonomi. Rådgivningen ydes fx udsatte borgere og lejere, der er truet af udsættelse. Kortlægningen fører frem til fem mulige modeller for en fremtidig forankring.

Udgivelsen er en kortlægning af de gratis tilbud, der findes i Danmark, om økonomi- og gældsrådgivning til socialt udsatte, borgere på offentlig forsørgelse og udsættelsestruede lejere. Rådgivningen finder sted i regi af frivillige organisationer, kommuner og almene boligorganisationer.

Undersøgelsen omfatter især rådgivninger, der har modtaget satspuljestøtte. 

Kortlægningen redegør for målgruppen, det overordnede rådgivningslandskab i Danmark og de forskellige former for organisering og finansiering. Der gøres videre rede for brugen af frivillige og lønnede medarbejdere, rådgivningens form og indhold og borgernes udbytte.

Kortlægningen fører frem til definitionen af syv elementer, som vurderes at være centrale for en velfungerende og effektiv gældsrådgivning. På baggrund af de disse elementer beskrives fem mulige modeller for fremtidig forankring af økonomi- og gældsrådgivning. 

Kortlægningen er udarbejdet af KORA for Socialstyrelsen.


 
Hent publikationen