Funktionel Familieterapi (FFT) – Midtvejsevaluering af implementeringen

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd2016

Midtvejsevalueringen beskriver erfaringer fra det første 1½ år af implementeringen af programmet "Funktionel Familieterapi" og indeholder en række fremadrettede anbefalinger. Programmet afprøves i regi af Forebyggelsespakken "Tidlig Indsats – Livslang Effekt" af ti kommuner og én organisation.

Funktionel Familieterapi (FFT) er et evidensbaseret familieterapeutisk program, som kan tilbydes familier med unge i alderen 11-18 år, hvor der f.eks. er konflikter mellem forældre og den unge, eller der opleves forskellige adfærdsproblemer hos den unge. Målet med FFT-behandlingen er at ændre familiens adfærdsmønstre.

Midtvejsevalueringen beskriver de erfaringer, der er gjort i ti kommuner og én organisation med at afprøve FFT i regi af Forebyggelsespakken Tidlig Indsats – Livslang Effekt. Udgivelsen henvender sig både til kommuner og organisationer, som arbejder med FFT samt til andre, som overvejer at implementere FFT.

Evalueringen giver en grundig beskrivelse af FFT samt en redegørelse for anvendte metoder og datakilder i evalueringen. Evalueringens resultater præsenteres i tre afsnit. I første afsnit behandles temaer som motivation for at igangsætte FFT og ledelsesopbakning. Andet afsnit omhandler FFT-teamet, herunder rekruttering og fastholdelse af terapeuter, arbejdsvilkår og samarbejde i teamet samt erfaring og indstilling til at arbejde evidensbaseret. Tredje afsnit beskriver erfaringer med visitation, samt hvad der karakteriserer et succesfuldt behandlingsforløb. Afslutningsvis præsenteres ti anbefalinger.

Det fremgår blandt andet af midtvejsevalueringen, at FFT giver terapeuterne konkrete værktøjer, der er meningsfulde at anvende i arbejdet med familierne samtidig med, at det opleves udfordrende at arbejde evidensbaseret. Eksempelvis synes terapeuterne, at det særligt i opstarten var udfordrende at arbejde med den høje grad af skriftlighed og dokumentation. 1½ år inde i implementeringen oplever de nu dette som understøttende for deres arbejde.

Midtvejsevalueringen er gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - for Socialstyrelsen. Den afsluttende evaluering (ultimo 2017) har fokus på økonomien og indsatsens effekter.


 
Hent publikationen