Evaluering af virkninger af kapitel 24a i serviceloven om fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v.

Rambøll2016

Evalueringen af servicelovens kapitel 24 a om indgrebsmuligheder over for borgere med udviklingshæmning og lignende, der er anbragt på et socialt tilbud på grund af en sigtelse eller dom trådte i kraft d. 1. juni 2013.

Servicelovens kapitel 24a, der trådte i kraft d. 1. juli 2013, har givet øgede muligheder for at gribe ind over for borgere med udviklingshæmning og unge over den kriminelle lavalder med eller uden udviklingshæmning, der er anbragt på et socialt tilbud på grund af dom eller sigtelse. Intentionen med lovændringen er, at give personalet mulighed for at forebygge og forhindre, at anbragte borgere begår ny kriminalitet og i øvrigt sikre ro og orden på stedet.

Rambøll har gennemført en evaluering af de øgede indgrebsmuligheder. Evalueringen fokuserer på anvendelsen og virkningerne af lovændringen og på, hvad der har virket fremmende og hæmmende for implementeringen.


Om kapitel 24a

Kapitel 24 a er en særskilt regulering i serviceloven om indgrebsmuligheder over for personer, der er anbragt på anbringelsessteder for børn og unge og boformer for voksne:

  • § 137 g. Indskrænkning i den anbragtes adgang til internet og telefon. Omfatter også unge under 18 år, som er anbragt på et anbringelsessted, jf. servicelovens § 66, nr. 5 og 6
  • § 137 h. Undersøgelse af den anbragtes opholdsrum og ejendele.
  • § 137 i. Inddragelse af den anbragtes effekter.
  • § 137 j. Aflåsning af den anbragtes bolig for natten i op til otte timer i perioden mellem kl. 21.00 og 8.00.

 

 


 
Hent publikationen