Evaluering og effektmåling af gruppebehandling for børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb

DEFACTUM2016

Evalueringen viser resultaterne fra et forsøg med gruppebehandling for seksuelt krænkede børn og unge. Evalueringen kommer også med anbefalinger til aktører, som ønsker at implementere gruppebehandling for målgruppen.

Evalueringen beskriver, hvad effekten er for gruppebehandling tilbudt seksuelt krænkede børn og unge og består både af en kvantitativ og kvalitativ del.

I evalueringen indgår 90 børn og unge mellem 9 og 17 år, som begyndte i gruppebehandling – heraf 38 børn og unge, som har deltaget i en opfølgning to år efter endt gruppeforløb. Datagrundlaget for målingerne er derfor forholdsvis begrænset.

Ifølge evalueringen er der grund til at antage, at gruppebehandling i den afprøvede form har en mærkbar positiv effekt på en del af målgruppen. Evalueringen kan ikke afgøre, hvilke metoder eller elementer der er de mest virksomme overfor hvilke deltagere. Der peges dog på de elementer, som behandlerne og deltagerne selv oplever som virksomme og på de opmærksomhedspunkter, der bør være guidende ved visitation og sammensætning af grupper.

De kvalitative interviews med behandlere og deltagere tegner et billede af, hvad der opleves som gavnligt for deltagerne. Det drejer sig blandt andet om, at børnene og de unge efter et gruppebehandlingsforløb bedre kan mærke sig selv og egne grænser, udtrykker følelser og tanker, de før har holdt for sig selv, og får en oplevelse af ikke at være alene om at have været udsat for et seksuelt overgreb.

Deltagerne har generelt været glade for gruppebehandlingen og har haft vanskeligt ved at nævne negative aspekter. Flere nævner dog, at der også kan være ulemper ved at høre de andres historier. Behandlerne har især drøftet den mulige negative effekt af gruppebehandlingen i forhold til visitationen, hvor et opmærksomhedspunkt må være, at deltagerne skal være i stand til at holde fast i sig selv, så de ikke bliver overvældet af andres erfaringer og følelser.

Til evalueringen hører en række bilag, der blandt andet kan bruges af andre aktører, som gerne vil tilrettelægge, udføre eller evaluere gruppebehandling til målgruppen. Et af bilagene er en metode- og implementeringsguide, som beskriver opmærksomhedspunkter i forhold til visitation og gruppesammensætning.

Rapporten er udarbejdet af DEFACTUM for Socialstyrelsen.


 
Hent publikationen