Evaluering af modellen for akutkrisecenter for de mest udsatte borgere med stofmisbrug

Rambøll2016

Evaluering af et forsøg med akutte omsorgstilbud til de mest udsatte borgere med stofmisbrug. Modellen består af en række kerneelementer, faser og trin og er afprøvet blandt 182 borgere med positive resultater. Modelbeskrivelse fremgår af bilag.

Målgruppen for akut krisecenter er borgere, der har et kaotisk stofmisbrug og ringe eller ingen kontakt til stofmisbrugsbehandling, og som på grund af deres samlede livssituation befinder sig i en akut og til tider livstruende situation.

Evalueringen viser, at knap 1/3 af de indskrevne borgere har sygdomme eller følgesygdomme pga. af deres stofmisbrug, og 1/4 har en psykiatrisk diagnose. Knap halvdelen modtager ingen behandling for deres sygdomme eller psykisk lidelse.

Evalueringen omfatter før- og eftermålinger uden brug af kontrolgruppe. Generelt viser evalueringen, at det afskærmede omsorgs- og stabiliseringstilbud har medvirket til at bremse borgernes akutte og livstruende situation, skabt en positiv udvikling og i højere grad gjort dem i stand til at modtage indsatser fra egen kommune.

Evalueringen rummer en række anbefalinger til det fremadrettede arbejde med både modellen for akuttilbud og målgruppen.

Tilbuddet blev etableret af et partnerskab bestående af Kongens Ø, Landsforeningen af Væresteder, Fredericia Kommune samt 12 projektkommuner.

Rambøll Management har evalueret forsøget og udarbejdet en modelbeskrivelse til inspiration for andre, der måtte ønske at etablere et lignende tilbud. Modellen består af en række kerneelementer, faser og trin, som er afprøvet blandt 182 borgere.

Modelbeskrivelsen kan hentes som bilag.

 
Hent publikationen