Evaluering af frivilligcentrene

Rambøll2016

Evalueringen viser, at Danmarks frivilligcentre yder en væsentlig indsats for at styrke det lokale frivillige engagement. Flere af centrene kan dog med fordel arbejde mere med dokumentation og resultatorientering.

Frivilligcentrene arbejder for at styrke det lokale frivillige engagement. De har til formål at støtte, udvikle og fremme frivilligheden lokalt. De mobiliserer frivillige, synliggør det frivillige arbejde og yder konsulentbistand til alle interesserede. De samler relevante aktører for at skabe dialog, erfaringsudveksling, samarbejde og nye initiativer. Hvert center har typisk en-to ansatte.

Formålet med evalueringen har været at bibringe viden om frivilligcentrenes arbejde, organisering og samarbejdsrelationer – herunder samarbejdet med kommuner, frivillige organisationer og brugere. Ifølge evalueringen yder frivilligcentre en væsentlig indsats for at styrke det lokale frivillige engagement.

Evalueringen har særligt fokus på, hvordan frivilligcentrene kan arbejde resultat- og udviklingsorienteret og derved styrke samspillet mellem civilsamfund og kommune, og her vurderes det, at flertallet af centrene med fordel kan styrke deres indsats.

Evalueringens resultater skal indgå som en del af grundlaget for en revision af tildelingskriterierne for grundfinansieringsstøtten til frivilligcentrene.

Det er Rambøll, der har gennemført evalueringen for Socialstyrelsen. Design og resultater er kvalificeret i en faglig følgegruppe med bl.a. paraplyorganisationen FriSe, Frivilligrådet, Center for Frivilligt Socialt Arbejde og KL. 

 
Hent publikationen