Evaluering af metode målrettet isolerede sindslidende i egen bolig

Rambøll2016

Udgivelse, der præsenterer en evaluering af tre kommuners arbejde med en opsøgende og socialfaglig indsats i forhold til isolerede sindslidende der bor i egen bolig.

Evalueringsrapporten beskriver tre projektkommuners arbejde med en systematisk metode bestående af en opsøgende indsats og en socialfaglig indsats i forhold til målgruppen af borgere med psykisk lidelse, som lever isoleret i egen bolig.

Formålet med evalueringen er bl.a. at få viden om indsatsens resultater i forhold til målgruppen, økonomiske effekter samt at få viden om implementeringen af metoden og indsatsen.

Målgruppens recoveryproces er ligeledes undersøgt i evalueringen. Evalueringen er baseret på et forholdsvis lille datagrundlag, da antallet af borgere, som modtog den samlede indsats er 42.

I evalueringsrapporten indgår også anbefalinger til det fremadrettede arbejde med metoden og målgruppen.

Evalueringsrapporten er udarbejdet af Rambøll for Socialstyrelsen.

I forbindelse med projekt "Isolerede sindslidende i egen bolig" er der desuden udarbejdet en metodeguide, et vidensdokument og en kort film:

Metodeguide: Metodeguide til det kommunale arbejde med isolerede sindslidende i egen bolig

Vidensdokument: En forebyggende indsats målrettet isolerede sindslidende

Kort film: Isolerede sindslidende i egen bolig


 
Hent publikationen