En hel familie

Socialstyrelsen2016

Inspirationsmaterialet "En hel familie" er målrettet danske kommuner og præsenterer seks tidlige og forebyggende indsatser til familier med børn med tegn på funktionsnedsættelse, som med god erfaring er gennemført i danske kommuner.

Et barn med funktionsnedsættelse – og en hel familie, der skal trives og fungere. At have et barn med en funktionsnedsættelse påvirker hele familien. Og omvendt påvirkes barnet af familiens trivsel og måde at håndtere funktionsnedsættelsen og dens konsekvenser.

Målet er, at kommunerne i det fremadrettede arbejde kan vælge at iværksætte indsatser, som allerede er afprøvet andre steder - og at materialet "En hel familie" kan gøre det nemt at vælge de indsatser, der passer til målgrupper og behov. 

Nogle indsatser er målrettet familier med børn med en varig funktionsnedsættelse. Andre indsatser har fokus på tidlig opsporing og støtte til familier med børn, der viser tegn på et ikke-alderssvarende udviklingsniveau. Derfor er materialet målrettet både kommunernes almenområde for børn og unge og specialområdet for børn og unge med handicap.


 
Hent publikationen