Det Faglige Råds årsrapport 2014-2015

Socialstyrelsen2016

Årsrapporten indeholder overblik over Det Faglige Råds aktiviteter med at rådgive Socialstyrelsen om den nationale koordinationsstruktur.

Det Faglige Råd for National koordination

Det Faglige Råd har til formål at rådgive Socialstyrelsen i opgaven med at varetage den nationale koordinationsstruktur. Rådgivningen skal understøtte formålet med den politiske aftale og den nationale koordinationsstruktur.

Årsrapport 2014-2015

Det Faglige Råds årsrapport 2014-2015.


 
Hent publikationen