Civilsamfund som en del af løsningen

Socialstyrelsen2016

Dette katalog handler om indsatser, der inddrager civilsamfundet i arbejdet med unge, som er i risiko for at blive involveret i kriminalitet.

De 12 indsatser i kataloget foregår over hele Danmark i små og store boligområder og med små og store budgetter. De har det tilfælles, at de ser de unge som medlemmer af et civilsamfund og inddrager civilsamfundet som en del af løsningen.

Kataloget starter med tre indsatser, som giver unge mulighed for at samarbejde i grupper om et iværksætterprojekt.

De næste fire indsatser i kataloget har det tilfælles,at de inviterer udsatte unge indenfor i lokale institutioner, organisationer og virksomheder.

De er tre indsatser handler om at styrke mennesker og rammer i de unges nærområder.

Slutteligt kommer to forskellige mentorforeninger.


 
Hent publikationen