Børnefamiliers fattigdom og omsorgssvigt

Adam Johansen2016

I dette forskningsprojekt undersøges det, hvordan sagsbehandlere inddrager fattigdom i sager om omsorgssvigt af børn.

Forskningsrapporten ”Børnefamiliers fattigdom og omsorgssvigt” præsenterer resultaterne af et forskningsprojekt udført af Professionshøjskolen Metropol, som blandt andet satte fokus på, hvordan sagsbehandlere inddrager fattigdom i sager om omsorgssvigt af børn.

Rapporten baserer sig bl.a. på en kort spørgeskemaundersøgelse i de 25 kommuner, der havde flest lavindkomstfamilier, 15 case studier samt i alt 61 interviews og observationer i tre kommuner, samt en forskningsoversigt for perioden 2010-2014. I rapporten gennemgås fire udvalgte cases.

Projektet blev udført i perioden 1. januar 2013 til 1. april 2016. Det er finansieret af Socialstyrelsen via en særlig forsknings- og udviklingspulje (§ 15.16.01.20).

Vil du have flere oplysninger, kan du kontakte Adam Johansen: adjo@phmetropol.dk


 
Hent publikationen