Anbragte unges overgang til voksenlivet II

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd2016

SFI har udarbejdet en kvantitativ evaluering af de to efterværnsinitiativer ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse” og ”Støtte fra frivillige organisationer”, som skal forbedre anbragte og tidligere anbragte unges overgang til voksenlivet.

Forskning viser, at tidligere anbragte unge står over for flere udfordringer i overgangen til voksenlivet end deres jævnaldrende. Efterværnsinitiativerne ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse” og ”Støtte fra frivillige organisationer” er sat i værk for at støtte anbragte og tidligere anbragte i denne overgang med særligt henblik på uddannelse og beskæftigelse.

Denne kvantitative evaluering er et supplement til SFI’s kvalitative evaluering af initiativerne, og undersøger, hvordan det er gået de deltagende unge primært i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Evalueringen bygger på kvantitative analyser, baseret på registerdata fra Danmarks Statistik om 387 unge, der har deltaget i de to initiativer.

For bestilling af trykt eksemplar kan SFI kontaktes: 

SFI - Det Nartionale Forskningscenter for Velfærd 


 
Hent publikationen