Anbragte unges overgang til voksenlivet

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd2016

Rapporten er en kvalitativ evaluering af fire efterværnsinitiativer under Efterværnspakken, der alle har til formål at forbedre anbragte unges overgang til et selvstændigt voksenliv.

De fire efterværnsinitiativer i Efterværnspakken, som evalueringen omhandler, er: 

  • Vejen til uddannelse og beskæftigelse 
  • Støtte fra frivillige organisationer
  • Værts- og kontaktfamilier
  • Socialt iværksætteri

 

Evalueringen viser, at samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse medvirker til en nemmere koordinering af indsatsen mellem forskellige forvaltninger, og at de unge i højere grad oplever at blive lyttet til og inddraget i processen. Det gør det muligt at være fleksible og finde de indsatser, der passer den enkelte unge bedst, og samtidig at være vedholdende i kontakten til de unge. 

Derudover viser evalueringen i forhold til de resterende tre initiativer, at sådanne tilbud ofte har held til at få kontakt til tidligere anbragte unge, der ellers kan betegnes som 'foranstaltningstrætte' og viger uden om kommunale tilbud. 

Evalueringen bygger på kvalitative interview med både unge og fagpersoner. Der er foretaget i alt 52 individuelle interview og seks gruppeinterview. 

For bestilling af trykt eksemplar kan SFI kontaktes. 


 
Hent publikationen