Årsstatistik om børnehusene 2015

Socialstyrelsen2016

Årsstatikken giver et indblik i børnehusenes arbejde i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn.

Årsstatistikken om børnehusene 2015 belyser antallet af sager i børnehusene, typen af sager, ydelserne der gives i børnehussagerne og udsnit af det tværsektorielle samarbejde. Formålet med årsstatistikken er at bidrage med viden om børnehusenes arbejde og overgreb mod børn og unge i Danmark.

Hovedresultater fra årsstatistikken

Blandt hovedresultaterne i årsstatistikken for 2015 er:

  • I gennemsnit er der i 2015 afsluttet 0,9 børnehussag pr. 1.000 børn i aldersgruppen 0 til og med 17 år. Det vil sige, at knap 1 ud af 1.000 børn i Danmark har haft en sag i et børnehus. Årsstatistikken viser, at der er kommunale og regionale forskelle i antallet af børnehussager.
     
  • På landsplan er der sket en stigning fra 867 børnehussager i 2014 til 1.097 børnehussager i 2015. Det svarer til en stigning på 27 procent. 63 procent af børnehussagerne i 2015 omhandler voldelige overgreb. 32 procent af sagerne omhandler seksuelle overgreb, mens 4 procent af sagerne handler om både voldelige og seksuelle overgreb.
     
  •  I sager om drenge handler det oftest om voldelige overgreb. I sager om piger er der en nogenlunde lige fordeling mellem voldelige og om seksuelle overgreb.
     
  • I forbindelse med voldelige overgreb er de eller den mistænkte person næsten altid enten barnets far, mor, stedfar eller stedmor. I sager om seksuelle overgreb er der større spredning. Her kan den eller de mistænkte fx være barnets far, stedfar eller bedstefar, en person i barnets netværk eller et internetbekendtskab.

Mere information om børnehusene og deres arbejde  


 
Hent publikationen