Årsstatistik 2015. Kvinder og børn på krisecenter.

Socialstyrelsen2016

Hvert år indsamler Socialstyrelsen oplysninger om de kvinder og børn, der har haft ophold på et krisecenter for voldsudsatte.

Årsstatistikken 2015 udgives i to rapporter, en hovedrapport og en bilagsdel.

Hovedrapporten rummer udvalgte nøgletal og temaanalyser. Temaanalyserne sætter fokus på udvalgte områder, i år om kvindernes bopælskommuner, om kvinder og børn med gentagne ophold, og om kvindernes partner.

Bilaget er en rapport med tabeller, der viser udviklingen over tid, fx i omfanget af volden, voldens art, uddannelse, forsørgelsesgrundlag og alder. De mest omfattende tabeller går tilbage til 2005. Bilagsdelen rummer også tabeller for de enkelte krisecentre for år 2015.

Årsstatistikkens datagrundlag, undersøgelsens metode og årsstatistikkernes historie og opbygning er beskrevet og årsstatistikkens spørgeskemaer fremgår også af bilaget.


 
Hent publikationen