Årsstatistik 2015. Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Socialstyrelsen2016

Publikationen beskriver målgruppen og aktiviteten på de danske senfølgecentre.

Socialstyrelsen har indsamlet oplysninger om senfølgecentrene, der arbejder med voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Rapporten beskriver aktiviteten på senfølgecentrene, dvs. omfanget af den rådgivning og psykologiske behandling, der tilbydes voksne med senfølger. Desuden beskrives de personer, der har gjort brug af rådgivningen og/eller den psykologiske behandling.

Der indgår 10 senfølgecentre i rapporten, og der blev registeret 1562 rådgivninger og 423 behandlingsforløb i senfølgecentrene i 2015. Heraf er størstedelen kvinder.

Rapporten retter sig især mod fagpersoner, der arbejder med senfølger efter seksuelle overgreb, men kan læses af alle med interesse for området.

Rapporten er baseret på data fra spørgeskemaer og handler om aktiviteten i 2015. 


 
Hent publikationen