VUM og rehabilitering, Voksenudredningsmetoden i et rehabiliteringsperspektiv

Socialstyrelsen2015

Pjece om Voksenudredningsmetoden i et rehabiliteringsperspektiv.

Pjecen sætter fokus på de principper og faser i Voksenudredningsmetoden, som understøtter et rehabiliteringsperspektiv i udredningen. 

Pjecen henvender sig til sagsbehandlere og faglige ledere på handicap og udsatte voksne området, som allerede kender VUM metoden.
Pjecen er et supplement til metodehåndbogen, der indeholder den fulde beskrivelse af VUMs elementer.
Pjecen giver gode råd til, hvordan VUM kan anvendes med et rehabiliterende perspektiv, og giver eksempler på, hvor dette konkret kan udmøntes i udredningen, den faglige vurdering, handleplanerne, bestillingen og opfølgningen.


 
Hent publikationen