Videnskortlægning: Styrket tidlig og forebyggende indsats til familier med børn med handicap

Socialstyrelsen2015

Kortlægningen giver et overblik over tidlige indsatser til familier med børn med funktionsnedsættelser. Der er fokus på de mest virkningsfulde, familierettede indsatser.

Der følger ofte psykologiske og sociale udfordringer med for forældre, der får et barn med handicap, og nu skal lære at mestre en ny hverdag og hjælpe deres barn. Også søskende påvirkes. Den rette hjælp og støtte kan have stor betydning for både det enkelte barns rehabilitering og hele familiens trivsel. 

Denne kortlægning giver et overblik over de mest virkningsfulde, tidlige indsatser, der retter sig mod hele familien. Kortlægningen er udarbejdet af Rambøll får Socialstyrelsen og henvender sig til både ledelse og frontmedarbejdere hos myndigheder og leverandører.

Kortlægningen har særligt fokus på de tidlige indsatser og mekanismer, der styrker mestring og inddrager ressourcer hos forældre og søskende. Der peges på seks centrale mekanismer og indsatstyper:

  • Socialisering
  • Adfærdsændring og tilpasning
  • Opkvalificering og kompetenceudvikling
  • Praksisbaseret guidning
  • Motivering og aktivering af ressourcer
  • Følelsesregulering

Kortlægningen indgår som en del af Socialstyrelsens program 'Mestringsstøtte til familier med børn med handicap'. 


 
Hent publikationen