Vejledning til vurdering af metodevalg ved sagsfordeling

Socialstyrelsen2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med arbejdstilrettelæggelse og fordeling af sager.