Vejledning til rolle- og ansvarsfordeling i arbejdet med serviceniveau

Socialstyrelsen2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens daglige arbejde med styringsgrundlag og fastlæggelse af serviceniveau.

I udviklingen og implementeringen af serviceniveauet i kommunen er det en god idé at have en tydelig rolle- og ansvarsfordeling, så det er klart for henholdsvis politikere, ledere og medarbejdere, hvad deres rolle og ansvar er i forhold til udvikling, opfølgning og forankring samt daglig anvendelse af serviceniveauet.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen