Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde

Socialstyrelsen2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med understøttelse af organisering og tværfagligt samarbejde.

Det tværfaglige samarbejde i forhold til udsatte børn og unge er organiseret og forankret forskelligt i landets kommuner, og der findes ikke én model som er ”den rigtige”. Der findes derimod en række faktorer, som man skal være opmærksom på som leder for at kunne understøtte et godt tværfagligt samarbejde om børn og unge med særlige behov mellem almenområdet og specialområdet.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen