Vejledning til interessentanalyse og involveringsplan

Socialstyrelsen2015

Vejledningen er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring som er udviklet i samarbejde med Deloitte og KLK i 2015. Anvend vejledningen i kommunens arbejde med styringsgrundlag og tilrettelæggelse af politikudviklingen.

En vej til at arbejde systematisk med inddragelse af relevante aktører i processen med revision af den sammenhængende børne- og ungepolitik er at tage afsæt i en interessentanalyse som grundlag for en plan for involvering. Interessentanalysen kan tage udgangspunkt i en kortlægning af, hvilke aktører der har indflydelse på den sammenhængende børne- og ungepolitik eller bliver berørt af den. På den måde fås et afsæt for at tilrettelægge en målrettet involvering og/eller information af interessenterne.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen